Gelukkig gebeurt dit zelden. Indien dit wel het geval is dan raden wij u aan om de schade altijd direct ter plaatse te melden en foto’s hiervan te nemen. Schade die achteraf gemeld wordt, kan helaas niet in behandeling worden genomen. Echter MOBIAN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die bij de parkeeraanbieder ontstaan kan zijn. Wanneer je klant schade wil melden, raden wij aan altijd direct contact op te nemen met de betreffende parkeeraanbieder.
Let op: je bent verplicht om eventuele klachten over de dienstverlening van de parkeeraanbieder en de daaronder begrepen vermeende schades of diefstal, tezamen met de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op het contract te vermelden. Bij gebreke hiervan kunnen we de klacht niet in behandeling nemen.
Let op, schade die niet ter plaatse is gemeld wordt niet in behandeling genomen.
Voor schade die ontstaan is bij zelf parkeren is de parkeeraanbieder niet aansprakelijk.