We vinden het erg vervelend indien u een klacht heeft over onze dienst. We vragen u dan vriendelijk om deze aan ons te melden zodat we spoedig met een passende oplossing kunnen komen. Dien deze klacht wel tijdig in, enkel schriftelijke klachten die binnen een termijn van 2 weken na terugkomst worden ingediend kunnen we in behandeling nemen.
Let op: u bent verplicht om eventuele klachten over de dienstverlening van de parkeeraanbieder daaronder begrepen vermeende schades of diefstal, tezamen met de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op het contract te vermelden. Bij gebreke hiervan kunnen we uw klacht niet in behandeling nemen.